Thumb cover rackmultipart20170921 27593 1p4dfjf

นูโวลา คาเฟ่ มิลาเนส

(62 รีวิว)
อิตาเลียน | ทองหล่อ | All You Can Eat - Party Pack เริ่มต้น 670฿

รายละเอียด

แพ็กเกจ
All You Can Eat เริ่มต้น 670฿
Party Pack เริ่มต้น 2,390฿ สุทธิต่อแพ็ค

ที่จอดรถ
มี

ค่าเปิดขวด
300฿

จองโต๊ะตอนนี้

จองฟรี! ยกเลิกไม่มีค่าใช้จ่าย!

แพ็กเกจ

อร่อยไม่อั้นนานถึง 2 ชั่วโมง!

{{package.name}}

{{package.pricingType}}
{{package.pricing.priceInt}} {{package.pricing.currencySymbol}}

{{priceRange.description}}

{{priceRange.priceInt}}
{{priceRange.currencySymbol}}
{{package.pricing[0].priceInt}} {{package.pricing[0].currencySymbol}}

จองฟรี! ยกเลิกไม่มีค่าใช้จ่าย!

วันและเวลาที่รับการจอง
{{openingHour.dayName}} {{openingHour.dayName.slice(0,3)}} {{formatOpeningHours(openingHour.schedule)}}
จำนวนคนขั้นต่ำ
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.minPax })}}
จำนวนคนสูงสุด
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.maxPax })}}
จำกัดเวลา
{{package.ayceInfo.timeLimit}}
จำนวนท่านสูงสุดต่อแพ็ก
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ppInfo.perPack })}}

{{t('js.package.valid_until', { date: '' })}}
{{package.validUntil}}
Loading menu...

เมนูคุ้มค่าสำหรับการเลี้ยงฉลองครั้งต่อไป!
สามารถเลือกแพ็กหลายๆแบบได้

{{package.name}}

{{package.pricingType}}
{{package.pricing.priceInt}} {{package.pricing.currencySymbol}}

{{priceRange.description}}

{{priceRange.priceInt}}
{{priceRange.currencySymbol}}
{{package.pricing[0].priceInt}} {{package.pricing[0].currencySymbol}}

จองฟรี! ยกเลิกไม่มีค่าใช้จ่าย!

วันและเวลาที่รับการจอง
{{openingHour.dayName}} {{openingHour.dayName.slice(0,3)}} {{formatOpeningHours(openingHour.schedule)}}
จำนวนคนขั้นต่ำ
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.minPax })}}
จำนวนคนสูงสุด
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.maxPax })}}
จำกัดเวลา
{{package.ayceInfo.timeLimit}}
จำนวนท่านสูงสุดต่อแพ็ก
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ppInfo.perPack })}}

{{t('js.package.valid_until', { date: '' })}}
{{package.validUntil}}
Loading menu...

{{package.name}}

{{package.pricingType}}
{{package.pricing.priceInt}} {{package.pricing.currencySymbol}}

{{priceRange.description}}

{{priceRange.priceInt}}
{{priceRange.currencySymbol}}
{{package.pricing[0].priceInt}} {{package.pricing[0].currencySymbol}}

จองฟรี! ยกเลิกไม่มีค่าใช้จ่าย!

วันและเวลาที่รับการจอง
{{openingHour.dayName}} {{openingHour.dayName.slice(0,3)}} {{formatOpeningHours(openingHour.schedule)}}
จำนวนคนขั้นต่ำ
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.minPax })}}
จำนวนคนสูงสุด
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.maxPax })}}
จำกัดเวลา
{{package.ayceInfo.timeLimit}}
จำนวนท่านสูงสุดต่อแพ็ก
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ppInfo.perPack })}}

{{t('js.package.valid_until', { date: '' })}}
{{package.validUntil}}
Loading menu...

{{package.name}}

{{package.pricingType}}
{{package.pricing.priceInt}} {{package.pricing.currencySymbol}}

{{priceRange.description}}

{{priceRange.priceInt}}
{{priceRange.currencySymbol}}
{{package.pricing[0].priceInt}} {{package.pricing[0].currencySymbol}}

จองฟรี! ยกเลิกไม่มีค่าใช้จ่าย!

วันและเวลาที่รับการจอง
{{openingHour.dayName}} {{openingHour.dayName.slice(0,3)}} {{formatOpeningHours(openingHour.schedule)}}
จำนวนคนขั้นต่ำ
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.minPax })}}
จำนวนคนสูงสุด
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.maxPax })}}
จำกัดเวลา
{{package.ayceInfo.timeLimit}}
จำนวนท่านสูงสุดต่อแพ็ก
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ppInfo.perPack })}}

{{t('js.package.valid_until', { date: '' })}}
{{package.validUntil}}
Loading menu...
Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Bistecca di maiale 412.-

Bistecca di maiale 412.-

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Parmigiana 30.-

Parmigiana 30.-

Parmigiana 306.-

Parmigiana 306.-

Frittata di Spinaci 259.-

Frittata di Spinaci 259.-

Calamari 271.-

Calamari 271.-

Prosciutto 459.-

Prosciutto 459.-

Prosciutto 459.-

Prosciutto 459.-

.Gambetretti alla ghiotta 330.-

.Gambetretti alla ghiotta 330.-

Frittata di Spinaci 259.-

Frittata di Spinaci 259.-

Margherita 424.-, Deliziosa 494.-, Vegan pizza 447.-

Margherita 424.-, Deliziosa 494.-, Vegan pizza 447.-

Quattro formaggi 494.-

Quattro formaggi 494.-

Di Mare 530.-

Di Mare 530.-

Peperoni 447.-

Peperoni 447.-

Salmone affumicato 494.-

Salmone affumicato 494.-

Napoli 471.-

Napoli 471.-

Salsiccia 447.-

Salsiccia 447.-

Vongole 306.-, Pesto 306.-, Amatriciana 306.-, Carbonara 294.-

Vongole 306.-, Pesto 306.-, Amatriciana 306.-, Carbonara 294.-

AOP 294.-

AOP 294.-

Arrabbiata 294.-

Arrabbiata 294.-

Granchio 377.-, Ravioli agli spinaci 330.-, Puttanesca 306.-

Granchio 377.-, Ravioli agli spinaci 330.-, Puttanesca 306.-

Risotto quattro formaggi 330.-

Risotto quattro formaggi 330.-

Risotto al mare blu 377.-

Risotto al mare blu 377.-

Risotto di funghi 318.-

Risotto di funghi 318.-

Risotto alla Milanese 447.-

Risotto alla Milanese 447.-

Salmone 447.-

Salmone 447.-

Pesce fresco 447.-

Pesce fresco 447.-

Vegetable dishes

Vegetable dishes

Spinaci saltati 282.-

Spinaci saltati 282.-

Patate saltati 282.-

Patate saltati 282.-

Milanesa 306.-

Milanesa 306.-

Pane all'aglio 306.-

Pane all'aglio 306.-

Tomahawk 4694.-

Tomahawk 4694.-

Funghi fritti 212.-

Funghi fritti 212.-

Aragosta Grigiata 2578.-

Aragosta Grigiata 2578.-

Pannacotta 153.-

Pannacotta 153.-

Budino 200.-

Budino 200.-

Crostata al limone 153.-

Crostata al limone 153.-

Budino matcha 200.-

Budino matcha 200.-

Tiramisu 165.-

Tiramisu 165.-

Light Meal Set

Light Meal Set

Family Set

Family Set

Value Meal

Value Meal

Celebration Set

Celebration Set

Julius 365.-

Julius 365.-

Cheesecake 177.-

Cheesecake 177.-

Parmigiana 306.-

Parmigiana 306.-

Custard 165.-

Custard 165.-

Vongole 330.-

Vongole 330.-

Carbonara 306.-

Carbonara 306.-

Pizza Deliziosa 494.-

Pizza Deliziosa 494.-

Pizza Margarita 435.-

Pizza Margarita 435.-

Gelato 94.-

Gelato 94.-

Gelato 94.-

Gelato 94.-

Lasagna 330.-

Lasagna 330.-

Filetto 1048.-

Filetto 1048.-

Agnello al Forno 930.-

Agnello al Forno 930.-

Rucola Salsiccia 424.-

Rucola Salsiccia 424.-

Zuppa di Cipolle 519.-

Zuppa di Cipolle 519.-

Zuppa di Pomodoro 259.-

Zuppa di Pomodoro 259.-

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

เกี่ยวกับร้านอาหาร

ราคา All You Can Eat สุทธิต่อท่าน *ขอสงวนสิทธิ์นับเฉพาะจำนวนผู้ใหญ่เท่านั้น*
 • ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน: 850฿
 • ผู้ใหญ่ 4-7 ท่าน: 790฿
 • ผู้ใหญ่ 8 ท่านขึ้นไป: 670฿ NET/ท่าน

รายละเอียดแพ็กเกจ (ผู้ใหญ่สูงสุด 4 ท่าน/แพ็ก)
 • Pack Light Dinner Set: 2,390฿ (598฿/ท่าน)
 • Pack Family Set: 4,890฿ (1,223฿/ท่าน)
 • Pack Value Meal: 6,390฿ (1,598฿/ท่าน)
 • Pack Celebration Set: 9,450฿ (2,363฿/ท่าน)

ถ้าลูกค้าจะจองเยอะกว่าจำนวนที่กำหนดไว้แต่ละแพ็ก เลือกจำนวนผู้ใหญ่และแพ็กผ่านระบบไปก่อน ส่วนจำนวนผู้ใหญ่ที่เกินมาสามารถสั่งอาหารที่ร้านนอกเหนือจากในแพ็กมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทต่อท่านนะครับ

ร้าน Nuvola Caffè Milanese ให้บริการคอนเซปต์ใหม่จาก Hungry Hub เรียกว่า Party Pack ชุดอาหารสุดคุ้มที่คัดสรรและออกแบบมาให้ลูกค้าและเพื่อนฝูง/ครอบครัวได้อิ่มอร่อยกับเมนูสุดหลากหลายในราคาที่ทราบล่วงหน้าแล้ว ราคาที่แจ้งเป็นราคาต่อแพ็ก แต่ละแพ็กสำหรับผู้ใหญ่ 4 ท่าน

เรามี Party Pack ให้เลือกหลากหลายถึง 4 แบบ พร้อมกับเมนูแนะนำจากแต่ละแพ็กเกจ Agnello al Forno | 1200 g of Tomahawk | Aragosta Grigiata | 200 g of Rib Eye และอีกมากมายที่คุณไม่ควรพลาด สำหรับชุดอาหารสุดคุ้มอย่าง Party Pack เราขอให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา เพราะเรารู้ว่าช่วงเวลาทานอาหารของคุณนั้น มีค่าขนาดไหน เลือกแพ็กที่คุณชอบ เริ่มต้นเพียงแพ็กละ 2,390.- NET เท่านั้น จองผ่าน Hungry Hub วันนี้ เพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่า สิทธิพิเศษดีๆแบบนี้มอบให้เฉพาะลูกค้าที่จองผ่าน Hungry Hub เท่านั้น


Blogger review by Dealigo
อาหารดีย์ยังไม่พอ ร้านก็ยังน่านั่งอีกด้วยมีทั้ง indoor และ outdoor ถ้าไปเย็นๆ หน่อย ลงไปนั่งถ่ายรูปกับห่วงยางเป็ดน้ำกันริมสระได้รูปโปรไฟล์สวยๆ กันไปอีก ส่วนด้านในจะให้ความรู้สึกเหมือนทานอาหารในบ้าน บรรยากาศดีน่านั่ง ไฮไลท์ที่ควรสั่ง 1. Salmone สเต๊กปลาแซลมอน วางบนเลมอนซอส 2.Panacotta พานาคอตต้าทานคู่กับซอสสตอเบอร์รี่

ร้านอาหารอิตาเลียนน้องใหม่ Nuvola Caffè Milanese ทองหล่อ ซ.5 อิ่มอร่อยมีสไตล์กับหลากหลายเมนูทั้ง พิซซ่า พาสต้า สเต็ก พร้อมเมนูมังสวิรัตและของหวาน ทานกันได้ไม่อั้นกับโปร All You Can Eat หรือเลือกทานแบบชุดอาหารสุดคุ้มกับ Party Pack สิทธิพิเศษเมื่อจองผ่าน Hungry Hub เท่านั้น

ซอย ทองหล่อ 5 กรุงเทพมหานคร (เข้า ซ.ทองหล่อ 5 ประมาณ100 เมตรร้านอยู่ซ้ายมือ)
วันอังคาร-วันอาทิตย์: 10:00-22:00 hrs

รีวิวจากลูกค้าที่ไปทานจริง (62 รีวิว)

4.6
Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Bistecca di maiale 412.-

Bistecca di maiale 412.-

Nuvola Caffè Milanese

Nuvola Caffè Milanese

Parmigiana 30.-

Parmigiana 30.-

Parmigiana 306.-

Parmigiana 306.-

Frittata di Spinaci 259.-

Frittata di Spinaci 259.-

Calamari 271.-

Calamari 271.-

Prosciutto 459.-

Prosciutto 459.-

Prosciutto 459.-

Prosciutto 459.-

.Gambetretti alla ghiotta 330.-

.Gambetretti alla ghiotta 330.-

Frittata di Spinaci 259.-

Frittata di Spinaci 259.-

Margherita 424.-, Deliziosa 494.-, Vegan pizza 447.-

Margherita 424.-, Deliziosa 494.-, Vegan pizza 447.-

Quattro formaggi 494.-

Quattro formaggi 494.-

Di Mare 530.-

Di Mare 530.-

Peperoni 447.-

Peperoni 447.-

Salmone affumicato 494.-

Salmone affumicato 494.-

Napoli 471.-

Napoli 471.-

Salsiccia 447.-

Salsiccia 447.-

Vongole 306.-, Pesto 306.-, Amatriciana 306.-, Carbonara 294.-

Vongole 306.-, Pesto 306.-, Amatriciana 306.-, Carbonara 294.-

AOP 294.-

AOP 294.-

Arrabbiata 294.-

Arrabbiata 294.-

Granchio 377.-, Ravioli agli spinaci 330.-, Puttanesca 306.-

Granchio 377.-, Ravioli agli spinaci 330.-, Puttanesca 306.-

Risotto quattro formaggi 330.-

Risotto quattro formaggi 330.-

Risotto al mare blu 377.-

Risotto al mare blu 377.-

Risotto di funghi 318.-

Risotto di funghi 318.-

Risotto alla Milanese 447.-

Risotto alla Milanese 447.-

Salmone 447.-

Salmone 447.-

Pesce fresco 447.-

Pesce fresco 447.-

Vegetable dishes

Vegetable dishes

Spinaci saltati 282.-

Spinaci saltati 282.-

Patate saltati 282.-

Patate saltati 282.-

Milanesa 306.-

Milanesa 306.-

Pane all'aglio 306.-

Pane all'aglio 306.-

Tomahawk 4694.-

Tomahawk 4694.-

Funghi fritti 212.-

Funghi fritti 212.-

Aragosta Grigiata 2578.-

Aragosta Grigiata 2578.-

Pannacotta 153.-

Pannacotta 153.-

Budino 200.-

Budino 200.-

Crostata al limone 153.-

Crostata al limone 153.-

Budino matcha 200.-

Budino matcha 200.-

Tiramisu 165.-

Tiramisu 165.-

Light Meal Set

Light Meal Set

Family Set

Family Set

Value Meal

Value Meal

Celebration Set

Celebration Set

Julius 365.-

Julius 365.-

Cheesecake 177.-

Cheesecake 177.-

Parmigiana 306.-

Parmigiana 306.-

Custard 165.-

Custard 165.-

Vongole 330.-

Vongole 330.-

Carbonara 306.-

Carbonara 306.-

Pizza Deliziosa 494.-

Pizza Deliziosa 494.-

Pizza Margarita 435.-

Pizza Margarita 435.-

Gelato 94.-

Gelato 94.-

Gelato 94.-

Gelato 94.-

Lasagna 330.-

Lasagna 330.-

Filetto 1048.-

Filetto 1048.-

Agnello al Forno 930.-

Agnello al Forno 930.-

Rucola Salsiccia 424.-

Rucola Salsiccia 424.-

Zuppa di Cipolle 519.-

Zuppa di Cipolle 519.-

Zuppa di Pomodoro 259.-

Zuppa di Pomodoro 259.-

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

รูปภาพจากบล็อกเกอร์ชื่อดัง "Dealigo"

โต๊ะว่างสำหรับ

จองฟรี! ยกเลิกไม่มีค่าใช้จ่าย!

แพ็กเกจ
รายละเอียด
รีวิว

แพ็กเกจ

อร่อยไม่อั้นนานถึง 2 ชั่วโมง!

{{package.name}}

{{package.pricingType}}
{{package.pricing.priceInt}} {{package.pricing.currencySymbol}}

{{priceRange.description}}

{{priceRange.priceInt}}
{{priceRange.currencySymbol}}
{{package.pricing[0].priceInt}} {{package.pricing[0].currencySymbol}}

จองฟรี! ยกเลิกไม่มีค่าใช้จ่าย!

วันและเวลาที่รับการจอง
{{openingHour.dayName}} {{openingHour.dayName.slice(0,3)}} {{formatOpeningHours(openingHour.schedule)}}
จำนวนคนขั้นต่ำ
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.minPax })}}
จำนวนคนสูงสุด
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.maxPax })}}
จำกัดเวลา
{{package.ayceInfo.timeLimit}}
จำนวนท่านสูงสุดต่อแพ็ก
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ppInfo.perPack })}}

{{t('js.package.valid_until', { date: '' })}}
{{package.validUntil}}
Loading menu...

เมนูคุ้มค่าสำหรับการเลี้ยงฉลองครั้งต่อไป!
สามารถเลือกแพ็กหลายๆแบบได้

{{package.name}}

{{package.pricingType}}
{{package.pricing.priceInt}} {{package.pricing.currencySymbol}}

{{priceRange.description}}

{{priceRange.priceInt}}
{{priceRange.currencySymbol}}
{{package.pricing[0].priceInt}} {{package.pricing[0].currencySymbol}}

จองฟรี! ยกเลิกไม่มีค่าใช้จ่าย!

วันและเวลาที่รับการจอง
{{openingHour.dayName}} {{openingHour.dayName.slice(0,3)}} {{formatOpeningHours(openingHour.schedule)}}
จำนวนคนขั้นต่ำ
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.minPax })}}
จำนวนคนสูงสุด
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.maxPax })}}
จำกัดเวลา
{{package.ayceInfo.timeLimit}}
จำนวนท่านสูงสุดต่อแพ็ก
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ppInfo.perPack })}}

{{t('js.package.valid_until', { date: '' })}}
{{package.validUntil}}
Loading menu...

{{package.name}}

{{package.pricingType}}
{{package.pricing.priceInt}} {{package.pricing.currencySymbol}}

{{priceRange.description}}

{{priceRange.priceInt}}
{{priceRange.currencySymbol}}
{{package.pricing[0].priceInt}} {{package.pricing[0].currencySymbol}}

จองฟรี! ยกเลิกไม่มีค่าใช้จ่าย!

วันและเวลาที่รับการจอง
{{openingHour.dayName}} {{openingHour.dayName.slice(0,3)}} {{formatOpeningHours(openingHour.schedule)}}
จำนวนคนขั้นต่ำ
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.minPax })}}
จำนวนคนสูงสุด
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.maxPax })}}
จำกัดเวลา
{{package.ayceInfo.timeLimit}}
จำนวนท่านสูงสุดต่อแพ็ก
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ppInfo.perPack })}}

{{t('js.package.valid_until', { date: '' })}}
{{package.validUntil}}
Loading menu...

{{package.name}}

{{package.pricingType}}
{{package.pricing.priceInt}} {{package.pricing.currencySymbol}}

{{priceRange.description}}

{{priceRange.priceInt}}
{{priceRange.currencySymbol}}
{{package.pricing[0].priceInt}} {{package.pricing[0].currencySymbol}}

จองฟรี! ยกเลิกไม่มีค่าใช้จ่าย!

วันและเวลาที่รับการจอง
{{openingHour.dayName}} {{openingHour.dayName.slice(0,3)}} {{formatOpeningHours(openingHour.schedule)}}
จำนวนคนขั้นต่ำ
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.minPax })}}
จำนวนคนสูงสุด
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ayceInfo.maxPax })}}
จำกัดเวลา
{{package.ayceInfo.timeLimit}}
จำนวนท่านสูงสุดต่อแพ็ก
{{t('js.reservation.total_adult', { count: package.ppInfo.perPack })}}

{{t('js.package.valid_until', { date: '' })}}
{{package.validUntil}}
Loading menu...

ราคา All You Can Eat สุทธิต่อท่าน *ขอสงวนสิทธิ์นับเฉพาะจำนวนผู้ใหญ่เท่านั้น*

 • ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน: 850฿
 • ผู้ใหญ่ 4-7 ท่าน: 790฿
 • ผู้ใหญ่ 8 ท่านขึ้นไป: 670฿ NET/ท่าน

รายละเอียดแพ็กเกจ (ผู้ใหญ่สูงสุด 4 ท่าน/แพ็ก)
 • Pack Light Dinner Set: 2,390฿ (598฿/ท่าน)
 • Pack Family Set: 4,890฿ (1,223฿/ท่าน)
 • Pack Value Meal: 6,390฿ (1,598฿/ท่าน)
 • Pack Celebration Set: 9,450฿ (2,363฿/ท่าน)

ถ้าลูกค้าจะจองเยอะกว่าจำนวนที่กำหนดไว้แต่ละแพ็ก เลือกจำนวนผู้ใหญ่และแพ็กผ่านระบบไปก่อน ส่วนจำนวนผู้ใหญ่ที่เกินมาสามารถสั่งอาหารที่ร้านนอกเหนือจากในแพ็กมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทต่อท่านนะครับ

ร้าน Nuvola Caffè Milanese ให้บริการคอนเซปต์ใหม่จาก Hungry Hub เรียกว่า Party Pack ชุดอาหารสุดคุ้มที่คัดสรรและออกแบบมาให้ลูกค้าและเพื่อนฝูง/ครอบครัวได้อิ่มอร่อยกับเมนูสุดหลากหลายในราคาที่ทราบล่วงหน้าแล้ว ราคาที่แจ้งเป็นราคาต่อแพ็ก แต่ละแพ็กสำหรับผู้ใหญ่ 4 ท่าน

เรามี Party Pack ให้เลือกหลากหลายถึง 4 แบบ พร้อมกับเมนูแนะนำจากแต่ละแพ็กเกจ Agnello al Forno | 1200 g of Tomahawk | Aragosta Grigiata | 200 g of Rib Eye และอีกมากมายที่คุณไม่ควรพลาด สำหรับชุดอาหารสุดคุ้มอย่าง Party Pack เราขอให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา เพราะเรารู้ว่าช่วงเวลาทานอาหารของคุณนั้น มีค่าขนาดไหน เลือกแพ็กที่คุณชอบ เริ่มต้นเพียงแพ็กละ 2,390.- NET เท่านั้น จองผ่าน Hungry Hub วันนี้ เพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่า สิทธิพิเศษดีๆแบบนี้มอบให้เฉพาะลูกค้าที่จองผ่าน Hungry Hub เท่านั้น


Blogger review by Dealigo
อาหารดีย์ยังไม่พอ ร้านก็ยังน่านั่งอีกด้วยมีทั้ง indoor และ outdoor ถ้าไปเย็นๆ หน่อย ลงไปนั่งถ่ายรูปกับห่วงยางเป็ดน้ำกันริมสระได้รูปโปรไฟล์สวยๆ กันไปอีก ส่วนด้านในจะให้ความรู้สึกเหมือนทานอาหารในบ้าน บรรยากาศดีน่านั่ง ไฮไลท์ที่ควรสั่ง 1. Salmone สเต๊กปลาแซลมอน วางบนเลมอนซอส 2.Panacotta พานาคอตต้าทานคู่กับซอสสตอเบอร์รี่

ร้านอาหารอิตาเลียนน้องใหม่ Nuvola Caffè Milanese ทองหล่อ ซ.5 อิ่มอร่อยมีสไตล์กับหลากหลายเมนูทั้ง พิซซ่า พาสต้า สเต็ก พร้อมเมนูมังสวิรัตและของหวาน ทานกันได้ไม่อั้นกับโปร All You Can Eat หรือเลือกทานแบบชุดอาหารสุดคุ้มกับ Party Pack สิทธิพิเศษเมื่อจองผ่าน Hungry Hub เท่านั้น

ที่อยู่
ซอย ทองหล่อ 5 กรุงเทพมหานคร (เข้า ซ.ทองหล่อ 5 ประมาณ100 เมตรร้านอยู่ซ้ายมือ)

รีวิวจากลูกค้าที่ไปทานจริง(62 รีวิว)

4.6